Windmolens

Steeds meer mensen stappen over op groene stroom. Dat is ook nodig. Maar wat is groene stroom nu eigenlijk en hoe weet je of de groene stroom die je kiest wel écht groen is? 

Wil je overstappen naar groene stroom of ben je al overgestapt? Goed bezig! Dat we samen overstappen naar groene stroom is belangrijk om de klimaatdoelstellingen te behalen. Toch bestaat er nog veel onduidelijkheid over wat groene stroom precies is. Dat is ook niet zo gek, want niet alle groene stroom is hetzelfde. Anders dan grijze stroom, waarbij de elektriciteit wordt opgewekt uit fossiele brandstoffen, wordt groene stroom opgewekt uit duurzame energiebronnen. Een belangrijk criteria voor groene stroom is dat dit duurzame energiebronnen zijn die niet opraken. Dit zijn de wind, de zon, organische materialen en water.

Verschillende soorten groene stroom

In Nederland zijn er veel aanbieders van groene stroom, maar zij bieden niet allemaal hetzelfde aan. Er zit namelijk verschil in de milieuvriendelijkheid van de soorten groene stroom. Weet jij nog niet welke? Lees dan gauw verder.

Windenergie en zonnepanelen

Een groene manier van energieopwekking is via windmolens en zonnepanelen. Beiden putten uit een onuitputtelijke bron en richten geen schade toe aan de lucht. Wel heeft de productie van wind- en zonneparken schadelijke effecten. Toch zijn de schadelijke effecten over de hele levensduur van windmolens en zonnepanelen veel lager dan bij alle andere methodes. Op dit moment komt 55% van de groene energie in Nederland van windenergie en 17,5% van zonne-energie.

Biomassa

27% van onze groene energie wordt opgewekt met biomassa. Of groene stroom ook echt groene stroom oplevert hangt volgens de Consumentenbond af van wat er wordt verbrand om energie op te wekken. Biomassa kan bijvoorbeeld mest of hout(afval) zijn. Met houtafval wordt er wel groene stroom opgewekt, maar vanuit duurzaam oogpunt is een ander gebruik van hout nog beter. Ook levert elke verbranding van hout luchtvervuiling op. Deze vervuiling is bij grote biomassacentrales wel beter te beperken, dan wanneer je zelf thuis lekker de houtkachel aan doet.

Zeker wanneer er speciaal voor de opwekking van energie oerbossen moeten worden gekapt of gewassen worden geteeld kun je je afvragen of dit wel zo’n duurzame methode is. Biomassa met vermesting is er ook zo een: het materiaal dat hiervoor nodig is, is ook geschikt als veevoer. Biomassa is wel helemaal ‘groen’ bij vergisting van rioolslib, waar toch weinig anders meer mee wordt gedaan.

Waterkracht

Nederland is een echt waterland, toch wordt maar 0,5% van onze energie met waterkracht opgewekt. Volgens de Consumentenbond wordt waterkracht als duurzame methode beschouwd wanneer het kleinschalig wordt opgewekt zodat de visstand en ecosystemen worden verstoord. Bij grootschalige waterkrachtcentrales gebeurt dit wel.

Hoe zit het dan met aardgas?

Aardgas is een niet onuitputtelijke bron en de verbranding ervan zorgt voor Co2 uitstoot. Daarom is aardgas officieel geen groene stroom. Toch stoot een gascentrale de helft minder Co2 uit in vergelijking met kolencentrales en is de uitstoot van andere vervuilende stoffen veel minder. Aardgas hebben we (totdat er een andere oplossing is) nu nog wel even nodig als back-up in tijden van windstilte of weinig zon.

Hoe groen is mijn groene stroom?

Zonnepanelen

Bijna 70% van de Nederlandse huishoudens heeft een groenestroomcontract, toch is nog maar 7% van de energie in ons land duurzaam opgewekt. Dit betekent dat ruim 60% een groenestroomcontract heeft, maar eigenlijk grijze stroom koopt. Dit komt door de Garantie van Oorsprong, die in het leven is geroepen om de opwek van groene stroom te stimuleren.

Energieproducenten krijgen zo’n Garantie van Oorsprong certificaat voor iedere megawatt aan duurzame energie die ze opwekken. Zo kunnen ze laten zien dat ze de stroom die ze verkopen duurzaam is opgewekt. Toch gaat dit niet helemaal eerlijk. In landen waar bijna alle energie duurzaam wordt opgewekt, zoals in Noorwegen, zijn deze certificaten vrijwel niets waard. En dus verkopen ze deze certificaten, zonder de bijbehorende energie, aan producenten van grijze energie. Lees hier meer over hoe dit kan.

Of de groene stroom die je krijgt wel echt groen is, hangt niet alleen af van de duurzame energiebron of het land waar het vandaan komt, maar ook van de leverancier. Een leverancier van zonne-energie die ook nog een kolencentrale heeft gebouwd, is niet zo duurzaam als hij doet lijken. Dat zou zonde zijn!

Kies je eigen energiebron

Met al die onduidelijkheden en addertjes onder het gras, zou het fijn zijn als je gewoon je eigen windmolen of zonnepanelen zou kunnen hebben of niet? Vandebron heeft hier een oplossing voor. Je kiest hier niet alleen voor biomassa, wind- of zonne-energie. Nee, je kiest ook of jouw groene stroom van Leo en Willemine uit Zeewolde of van een zonnepark in Tilburg vandaan komt. Een heuse energie marktplaats: dat is niet alleen slim, maar ook leuk! Klik hier voor meer informatie over groene energie bij Vandebron.